شستشو و اسید شویی لوله های آب سرد و گرم

شستشو و اسید شویی لوله های آب سرد و گرم منزل ،چنانچه همشهریان عزیز با مشکلی از قبیل کم فشار بودن آب لوله کشی ساختمان مواجه اند ما با دستگاهی که لوله کشی ساختمان را جرم گیری میکند آماده خدمت رسانی به همشهریان سمنانی میباشیم. (سمنان و حومه)