تخلیه و تشخیص درب چاه

لوله بازکنی آبان به وسیله دستگاه تراکم هوا و فنر فولادی چاه بازکنی لایروبی چاه فاضلاب برای جلوگیری از پر شدن پیاپی چاه فاضلاب پس از تخلیه چاه

تشخیص دقیق محل درب چاه با دستگاه تخلیه سپتینگ های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

طوقه چینی و کول گذاری میله ی چاه و جلوگیری لاز ریزش دیوارهای چاه فاضلاب حفاری چاه های عمیق فاضلاب به وسیله نیروی انسانی